Diplomamunkák

A BME Fizikus MSc Orvosi Fizika Specializációján készült diplomamunkák

2021 (1 dolgozat)

Gáldi Ádám: “Adaptív Sugárterápia

Juhász Nóra: “Application of Radiomics Parameters in in vivo Medical Imaging”

2020 (2 dolgozat)

Darányi Virág: “The sensitivity of highly accelerated fMRI to the applied hemodynamic response function model

Hegyesi Szilvia:”Teleterápiás foton mezők illesztésének dozimetriai elemzése

2019 (5 dolgozat)

Bakacs Eszter: “Bőrultrahang képek elemzése

Hajdu István: “Generating functional connectivity matrices with Generative Adversarial Networks

Homolya István: “Implementation and Analysis of Coil Compression Methods for Parallel Magnetic Resonance Imaging

Németh Brigitta: “Dosimetric evaluation of simultaneous integrated boost radiation therapy for patients with tumor in head and neck region

Siroki Anna: “Measurement of typical MR imaging artifacts with convolutional methods

2018 (10 dolgozat)

Árbócz Márton: “Géldozimetriai célú optikai tomográf létrehozása

Bagaméry Gergő: “EPI Szekvencia Implementálása 3T MRI Berendezésre” (A dolgozat üzleti okokból titkosított)

Gyökös Réka: “Nukleáris nyomdetektorok öregedési vizsgálata és Monte Carlo szimulációja

Király Bálint: “A kolinerg és a dopaminerg rendszer asszociatív tanulásban betöltött szerepének egyidejű vizsgálatára alkalmas eljárás kidolgozása

Milecz-Mitykó Richárd: “Orvosbiológiai célú lágy anyagok szerkezetvizsgálata kisszögű röntgenszórással”

Molnár Zsanett: “I-125 sugárforrások brachyterápiás dóziseloszlásainak dozimetriai értékelése permanens prosztatatűzdeléseknél UH, CT és MRI képalkotások használatával

Roberts Astra Vivienne: “Partial Fourier reconstruction for MRI

Somai Vencel: “Improving convergence properties of ML-EM reconstruction technique for Poisson statistics

Szegedi Domonkos: “Egészséges és kóros öregedési folyamatok MRI-alapú biomarkereinek kutatása gépi tanulás segítségével

Veitz Kristóf: “Compressed sensing rekonstrukció megvalósítása MRI képalkotáshoz

2017 (2 dolgozat)

Boldóczki Fanni: “Angiográfiai célú szekvenciafejlesztés 3T preklinikai MRI kélszülékre

Imecs Gabriella: “Besugárzástervezés és minőségellenőrzés a RapidArc sugárterápiás technika esetében

2016 (8 dolgozat)

Barna Zsófia: “Időben változó folyamat parallel vetítésű SPECT leképezés 3D képrekonstrukciós módszerének kidolgozása klinikai alkalmazások számára

Bencsik Barbara: “Intenzitásmodulált és konformális besugárzási tervek dozimetriai összehasonlítása prosztata tumoros betegek kezelésében

Gyurkó István: “Gyógyszerhordozó liposzómák 18F-izotópos jelölése in vivo képalkotás céljából” (A dolgozat üzleti okokból titkosított)

Klausz Milán: “GPU alapú brachyterápiás Monte Carlo szoftver továbbfejlesztése

Marinovszki Árpád: “Mikro-CT készülék rekonstrukciós és kalibrációs környezetének létrehozása

Nagy Máté: “Teljes 3D kepalkotás megvalósítása Bruker NMR spektrométeren

Powel Benjámin: “Development of a diffusion MR pipeline for the investigation of white matter microstructure

Tatai-Szabó Dóra: “Képvezérelt sugárterápia alkalmazása a besugározandó térfogat csökkentése céljából

2015 (9 dolgozat)

Almády Balázs: “Különböző besugárzási technikák összehasonlítása tüdőtumoros betegek esetében

Czermann Márton: “Sztereotaxiás sugársebészet dóziseloszlásainak összehasonlító értékelése ívbesugárzásoknál és microMLC-vel végzett konformális technikánál

Fülep Csilla: “Az emberi szem leképezési tulajdonságainak elméleti és kísérleti vizsgálata” (A dolgozat üzleti okokból titkosított)

Iván Dávid: ” Diffúzió mérése fehérjék vizes oldatán

Jámbori Attila: “Különböző technikákkal végzett intenzitásmodulált besugárzások dóziseloszlásainak kvantitatív összehasonlítása dózis-térfogat hisztogramokkal

László Vendel: “Mikrofontömbön alapuló iránydetektáló rendszer fejlesztése

Molnár Balázs: “Iteratív CT rekonstrukciós eljárás kidolgozása GPU környezetben és alkalmazása mért adatsorokon

Zábori Balázs: ” Sugárzási tér jellemzőinek meghatározása magaslégköri ballon fedélzetén

Zongor Zsuzsánna: “Önhívó filmek klinikai alkalmazása

 

2014 (12 dolgozat)

Balogh Máté: “Minimizing Variance in Monte Carlo Based Iterative PET Reconstruction

Béla Dalma: “ Konformális (CRT) és intenzitás modulált besugárzások (IMRT) dóziseloszlásainak fizikai és sugárbiológiai összehasonlítása

Dávid Gergely: “Optimization of image processing protocol on human resting state data

Dian Eszter: “Lineáris gyorsítók bunkereinek sugárvédelmi mérései

Deli Gábor: “Általános tomográfiás rekonstrukciós szoftver fejlesztése GPU-ra

Gyebnár Gyula: “7T Bruker NMR mágneshez épített MRI mérőfej jelfeldolgozása és képalkotása

Karsa Anita:  “Na-23 and Cl-35 NMR of saline solutions

Kettinger Ádám: “Building MRI probehead for a 7T Bruker NMR device

Koch Zita: “Külső és belső besugárzás dózisterveinek kvantitatív összehasonlítása prosztatadaganatos betegek sugárkezelésénél

Meszlényi Regina: “Statisztikus képszámítási eljárás kidolgozása gamma kamerához

Rosta Gergő: “Pontdózis számolás a sugárterápiás kezelésekben

Tölgyesi Botond: “Röntgen CT készülék építése

 

2013 (4 dolgozat)

Kiss István: “CT berendezés képrekonstrukciós algoritmusának implementálása grafikus kártyán

Papp Ildikó: “Sugárterápiás kezelések szórt sugárterhelésének vizsgálata Monte Carlo szimulációkkal

Szemes Dorottya: “Új technikák alkalmazása a fluoreszcens lézermikroszkópiában

Vermes Anna: “Automatikus szegmentáció és diagnosztikai eljárások kidolgozása preklinikai káplkotó rendszerekben

2012 (14 dolgozat)

Bojtos Péter: “CT-kamerák leképező képességeinek összehasonlító vizsgálata

Dávid Szabolcs: “Szívciklus kapuzott diffúziós tenzor képalkotás

Elek Richárd: ” Technikai minőségbiztosítás és páciensdozimetria az orvosi röntgendiagnosztikában

Hajdu Csaba: “ Development of an MRI compatible ECG system

Herein András: “PET készülékek minőségellenőrzési paramétereinek vizsgálata

Hülber Tímea: “Transmission, emission and excitation gamma tomography

Kolozsi Zoltán: “Új típusú, MR kompatibilis PET detektor modulok vizsgálata

Kovács Noémi: “Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése

Papp Dániel: ” Barrier effects and volumetric association in diffusion weighted attenuated magnetic resonance imaging

Pócza Tamás: “MapCheck mérőberendezés klinikai alkalmazása

Stelczer Gábor: “Különböző technikákkal készült sugárterápiás tervek dozimetriai elemzése és másodlagos ellenőrzése parciális emlőbesugárzás esetében