Szakdolgozat és Diplomamunka-készítés, Záróvizsga

Utoljára frissítve: 2024.05.31., 11:08-kor Dr. Kiss Attila által

Információ arról, hogy mely szakon kerül előadásra a:

 1. Szakdolgozat készítés (BMETE80BE17): a tárgy az Energetikai mérnök BSc (AE) szak Atomenergetika (Ae) specializáció kötelező tantárgya. (Letölthető: témakiírás sablon, rövid és tömör félév elei tájékoztató, ZV tételek)
 2. Diplomamunka-készítés A (BMETE80NEDA): a tárgy az Energetikai mérnök MSc (ME) szak Atomenergetika (AE) specializáció kötelező tárgya azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/2020. tanév I. félévben vagy későbbi félévben kezdték el a képzésüket. (Letölthető: témakiírás sablon, rövid és tömör félév elei tájékoztató)
 3. Diplomamunka-készítés B (BMETE80NEDB): a tárgy az Energetikai mérnök MSc (ME) szak Atomenergetika (AE) specializáció kötelező tárgya azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/2020. tanév I. félévben vagy későbbi félévben kezdték el a képzésüket. (Letölthető: témakiírás sablon, rövid és tömör félév elei tájékoztató, ZV tételek)

Általános információk:

Az Energetikai mérnöki BSc alapszak (AE) és MSc mesterszak (ME) Atomenergetika specializációján (Ae) tanuló hallgatók közül azok, akik a Nukleáris Technikai Intézetben írják a szakdolgozatukat, diplomamunkájukat, diplomatervüket, vagy akiknek a tanszéki konzulense az NTI dolgozója, a Nukleáris Technikai Intézet által szervezett záróvizsgán vesznek részt. Alább ennek a záróvizsgának a menetét, illetve az NTI-ben írt szakdolgozatoknak, diplomamunkáknak és diplomaterveknek a formai követelményeit ismertetjük.  Az itt nem részletezett kérdésekben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint a Gépészmérnöki kari szabályzatok az irányadóak.

Zárt kezelésű („Titkos”) téma esetén:

Egy információvédelmi megállapodás kötése kötelező a témát adó intézmény (pl. BME NTI, ELKH EK, Paks 1 v. 2, stb.) és a BME Gépészmérnöki Kar között. Részletek a GPK tájékoztatójában olvashatóak illetve ajánlott a következő minta elolvasása is. Az információvédelmi megállapodás megkötését a hallgató önállóan intézi a GPK oktatási dékánhelyettesénél (jelenleg Dr. Györke Gábor) a témát adó intézmény képviselőjének bevonásával.

Rövid és tömör félév elei tájékoztató (pdf) a tárgyakról:

 • Szakdolgozat készítés (BMETE80BE17) tárgyat teljesítő hallgatóknak: Szd-k tájékoztató;
 • Diplomamunka-készítés A (BMETE80NEDA) és Diplomamunka-készítés B (BMETE80NEDB) tárgyakat teljesítő hallgatóknak: Dm-k A és B tájékoztató;

A szakdolgozat és diplomamunka készítésével kapcsolatos tudnivalók és szabályok itt olvashatóak el (elolvasása erősen ajánlott minden záródolgozat-készítőnek legalább egyszer, a félév elején): leölthető PDF.

A felajánlott témák az alábbiak:
2021-2022. tanév tavaszi félévében:

– 2020-2021. tanév tavaszi félévében:

A záróvizsga rendje:

 1. A záróvizsga két része (a dolgozat megvédése valamint a szóbeli vizsga) időben nem különül el.
 2. A dolgozatot 15 perces szabad előadásban kell a hallgatónak bemutatni, amelynek során ki kell térjen a célkitűzésekre, az alkalmazott módszerekre, az elért eredményekre és a gyakorlati hasznosítás, valamint a munka folytatásának lehetőségeire. A Záróvizsga Bizottság értékeli az előadásnak mind a tartalmi mind pedig a formai részét (logikus felépítés, előadói stílus, olvashatóság, érthetőség, előadás-technikai eszközök használata). Az előadást követően a jelöltnek válaszolni kell mind a bíráló(k), mind pedig a Bizottság által esetlegesen feltett kérdésekre, megjegyzésekre. A dolgozatra adott osztályzatot a Záróvizsga Bizottság állapítja meg és írja be a Tanulmányi Rendszerbe, valamint a leckekönyvbe, figyelembe véve a bíráló által javasolt osztályzatot, valamint a hallgatónak a dolgozat megvédése során mutatott teljesítményét.
 3. A Energetikai mérnöki BSc szak Atomenergetika specializáció hallgatóinak tételsora a három választott tárgycsoport tételeiből áll. A hallgatók a záróvizsgán mindhárom részből húznak vagy a záróvizsga bizottság megfelelő tagjától kapnak egy-egy tételt. A vizsgán a hallgató a húzott/kapott vizsgatételeket max. 15 perces felkészülési idő után vagy felkészülés nélkül tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kell kifejtse. Az AE Záróvizsga NTI által oktatott tárgycsoportjainak jelenleg érvényes tételsora: AE.2017.Zv.tetelek. Az Energetika (ZVEGEENBEEN) nevű közös tárgycsoport tételsora megtalálható az EGR Ftp szerverén itt.
 4. A Energetikai mérnöki MSc szak Atomenergetika szakirány hallgatóinak tételsora szintén három választott tárgycsoport tételeiből áll. A hallgatók a záróvizsgán mindhárom részből húznak egy-egy tételt. A vizsgán a hallgató a húzott/kapott vizsgatételeket max. 15 perces felkészülési idő után vagy felkészülés nélkül tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kell kifejtse. Az ME Záróvizsga jelenleg érvényes tételsora: ME.2019.ZV.tetelek.

Záróvizsga programok (példák záróvizsgára):

 1. 2023/2024. tanév:
  1. Őszi félév:
  2. Tavaszi félév: