Szakdolgozat készítés, Diplomatervezés, Záróvizsga

Utoljára frissítve: 2020.09.18., 17:20

Mely szakon kerül előadásra a Szakdolgozat készítés tárgy:

A Szakdolgozat készítés (BMETE80AE20 és BMETE80BE17) tárgy az Energetikai mérnök BSc (AE) szak Atomenergetika specializáció kötelező tantárgya.

Mely szakon kerül előadásra a Diplomatervezés A tárgy:

A Diplomatervezés A (BMETE80ME25) tárgy az Energetikai mérnök MSc (ME) szak Atomenergetika specializáció kötelező tárgya azoknak a hallgatóknak, akik a 2013/2014. tanév II. félévben vagy később ám a 2019/2020. tanév I. féléve előtt kezdték el a képzésük.

Mely szakon kerül előadásra a Diplomatervezés B tárgy:

A Diplomatervezés B (BMETE80ME26) tárgy az Energetikai mérnök MSc (ME) szak Atomenergetika specializáció kötelező tárgya azoknak a hallgatóknak, akik a 2013/2014. tanév II. félévben vagy később ám a 2019/2020. tanév I. féléve előtt kezdték el a képzésük.

Mely szakon kerül előadásra a Diplomamunka-készítés A tárgy:

A Diplomamunka-készítés A (BMETE80NEDA) tárgy az Energetikai mérnök MSc (ME) szak Atomenergetika specializáció kötelező tárgya azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/2020. tanév I. félévben vagy későbbi félévben kezdték el a képzésüket.

Mely szakon kerül előadásra a Diplomamunka-készítés B tárgy:

A Diplomamunka-készítés B (BMETE80NEDB) tárgy az Energetikai mérnök MSc (ME) szak Atomenergetika specializáció kötelező tárgya azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/2020. tanév I. félévben vagy későbbi félévben kezdték el a képzésüket.

Általános információk:

Az Energetikai mérnöki alapszak (BSc) és mesterszak (MSc) Atomenergetika specializációján tanuló hallgatók közül azok, akik a Nukleáris Technikai Intézetben írják a szakdolgozatukat, diplomatervüket, vagy akiknek a tanszéki konzulense az NTI dolgozója, a Nukleáris Technikai Intézet által szervezett záróvizsgán vesznek részt. Alább ennek a záróvizsgának a menetét, illetve az NTI-ben írt szakdolgozatoknak és diplomamunkáknak a formai követelményeit ismertetjük.  Az itt nem részletezett kérdésekben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint a Gépészmérnöki kari szabályzatok az irányadóak.

Rövid és tömör tájékoztató a:

 • Szakdolgozat készítés (BMETE80AE20 és BMETE80BE17) tárgyat teljesítő hallgatóknak: AE.Szd.k.taj.2020-2021.osz_200826a;
 • Diplomatervezés A (BMETE80ME25), Diplomatervezés B (BMETE80ME26), Diplomamunka-készítés A (BMETE80NEDA) és Diplomamunka-készítés B (BMETE80NEDB) tárgyakat teljesítő hallgatóknak: ME.Dt.A.&.B.taj.2020-2021.osz_200826a;

Határidők:

 • A szorgalmi időszak 2. hetének végéig minden hallgatónak, aki a félévben kívánja teljesíteni a Szakdolgozat készítés, Diplomatervezés A, Diplomatervezés B, Diplomamunka-készítés A és Diplomamunka-készítés B tárgyakat (korábban Diplomatervezés I és II), kötelező elkészítenie a témakiírását egy formalap kitöltésével (leírás a formalap kitöltéséhez és maga a formalap alább található) és megküldeni a BME NTI kijelölt munkatársának (Dr. Kiss Attilának) e-mailben.
 • A lenti linken részletezett formai követelményeknek eleget tevő dolgozatokat a szorgalmi időszak végéig (a szorgalmi időszak utolsó napja 12:00:00-ig) be kell adniuk a BME NTI részére egyrészt elektronikusan e-mailben a kijelölt munkatársnak (Dr. Kiss Attilának), illetve bekötve két példányban az NTI könyvtár (Szabó Vera) részére az R317/1 helyiségben személyesen.

A szakdolgozattal és diplomamunkával kapcsolatos szabályok:

 1. Az energetikai mérnöki BSc és MSc képzés végzős hallgatói fel kell vegyenek a NEPTUN rendszeren keresztül egy (BSc) vagy két (MSc) tantárgyat:
  • AE hallgatóknak a “Szakdolgozat készítés” című BMETE80AE20 kódú tárgyat kell felvenniük;
  • ME hallgatóknak első félévben a “Diplomatervezés A” (BMETE80ME25) (régebben “Diplomatervezés 1” (BMETE80ME04)), majd a második félévben a “Diplomatervezés B” (BMETE80ME26) (régebben “Diplomatervezés 2” (BMETE80ME05)) nevű tárgyat kell felvenniük ha a 2013/2014. tanév II. félévben vagy később ám a 2019/2020. tanév I. féléve előtt kezdték el a képzésük. Azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/2020. tanév I. félévben vagy későbbi félévben kezdték el a képzésüket, azoknak a Diplomamunka-készítés A és Diplomamunka-készítés B tárgyakat kell felvenniük;
  • A hallgatók féléves munkájuk értékeléseként kapnak a tárgyakra konzulenseik javaslata alapján, a félév végén, a pótlási hét végéig érdemjegyet. Ennek érdekében nyomatékosan megkérjük a végzős hallgatókat, hogy a tanulmányi időszak vége felé (~13-14. oktatási hét) hívják fel a konzulensük figyelmét arra, hogy egy rövid szöveges értékelés kíséretében javasoljon érdemjegyet (1-től, 5-ig) az általa konzultált hallgató féléves tevékenységére, szorgalmára, probléma megoldó készségére ennek a formalapnak (Energetikai.mernok.Temavez.ertekeles_BME.NTI_190927a) a kitöltésével és Dr. Kiss Attila részére történő eljuttatásával.
 2. Szakdolgozat-, diplomamunka témát a hallgatók önállóan maguknak keresnek!
 3. A szakdolgozatok és diplomamunkák kiírásait a Nukleáris Technikai Intézet megbízottjához (jelenleg Dr. Kiss Attila) kell benyújtani kizárólag elektronikusan (e-mailben). Az elektronikus témakiírás elkészítéséhez a célra rendszeresített mintalapokat kell kitölteni (szakdolgozat kiíráshoz minta: AE.Szd.TEMA.20-21.osz_Hallgato.Neve_200826a, diplomamunka kiíráshoz minták: ME.Dm-k.A.TEMA.20-21.osz_Hallgato.Neve_200826a és ME.Dm-k.B.TEMA.20-21.osz_Hallgato.Neve_200826a). Ezt követően az NTI vezetése áttekinti a javasolt témákat, és gondoskodik azok időben történő meghirdetéséről.  A témakiírásokban felszólító módban kell leírni a hallgató által elvégzendő feladatokat (Pl.: Vizsgálja meg…, Tekintse át…, Foglalja össze…, Ismerje meg…, stb.), lásd a fenti két minta szövegét! Ezeket a lapokat az elkészült szakdolgozatokhoz hozzá kell kötni.
 4. A téma kiírásának folyamata részletesen:
  1. A hallgató ÖNÁLLÓAN keres egy témát az intézet dolgozóinál, nyári gyakorlata során, TDK-ját fejleszti tovább, stb.
  2. A témát témavezetőjével együtt megfogalmazza a megfelelő formátumban (szakdolgozat kiíráshoz minta: AE.Szd.TEMA.20-21.osz_Hallgato.Neve_200826a, diplomamunka kiíráshoz minták: ME.Dm-k.A.TEMA.20-21.osz_Hallgato.Neve_200826a és ME.Dm-k.B.TEMA.20-21.osz_Hallgato.Neve_200826a), így megszületik a témakiírás piszkozata.
  3. A témakiírás piszkozatát ELEKTRONIKUSAN (MS Word DOC(x)) elküldi e-mailben az intézeti illetékesnek (Dr. Kiss Attila).
  4. Az intézeti illetékes ellenőrzi a szakmai és formai megfelelőségét a piszkozatnak, majd visszaküldi azt a hallgatónak.
  5. A hallgató ezt követően két példányban kinyomtatja és aláíratja témavezetőjével a témakiírást, majd maga is aláírja.
  6. A következő lépés az, hogy a hallgató ÖNÁLLÓAN elviszi a két témakiírását Dr. Czifrus Szabolcshoz, aki az NTI nevében aláírja őket. Így születik meg a témakiírás hivatalos változata.
  7. Amennyiben a Diplomatervezés A vagy Diplomamunka-készítés A tárgyhoz készült a kiírás, a hallgatónak nincs további tennivalója. Ha a Szakdolgozat készítése vagy Diplomatervezés B vagy Diplomamunka-készítés B tárgyhoz készül a kiírás, akkor még el kell vinnie a hallgatónak a két példányt dékáni jóváhagyásra. Ez abból áll, hogy a hallgató ÖNÁLLÓAN felkeresi Dr. Bihari Pétert, a BME GPK oktatási dékánhelyettesét, az energetikai mérnök képzés szakfelelősét, aki aláírásával jóváhagyja a kiírást.
  8. Az összes aláírást tartalmazó témakiírást be kell köttetni a záróvizsgára leadott két dolgozat példányba.
  9. A félév végén a dolgozat intézeti illetékesnek határidőre beküldött elektronikus verzióiba (MS Word DOC(x) és PDF) a témakiírásoknak fenntartott helyre be kell illeszteni a mindenki által aláírt, majd beszkennelt témakiírásokat.
 5. A hallgatónak a szakdolgozatot és diplomamunkát az Energetikai mérnöki alapszakot és mesterszakot gondozó Gépészmérnöki kar által az Energetikai mérnöki alapszak (BSc) és mesterszak (MSc) képzésre általánosan meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és beadni. A követelményekben szereplő szakdolgozati/diplomamunka kiírást, illetve az Önállósági Nyilatkozatot az innen PDF-ben letöltött szakdolgozat és diplomamunka “minta” alapján kell a dolgozatba bekötni.
 6. A témavezetőnek legkésőbb a dolgozat beadásának határidejekor írásbeli javaslatot kell tennie az Atomenergetika szakirány felelősének a “Szakdolgozat készítés vagy Diplomatervezés A/B illetve 1/2. vagy Diplomamunka-készítés A/B” tárgy jegyére. Külső témavezető esetén ez a tanszéki konzulens feladata. Ez a jegy csak akkor adható meg, ha a hallgató a dolgozatát határidőre elkészítette.
 7. A dolgozatot egy (belső vagy külső) bíráló értékeli, egységes bírálati szempontrendszer (szöveges és pontozásos bírálati lapok: SZD&DT.szov.bir.szemp.es.tart.elemei_180614a és SZD&DT.Ertekelo.pontozolap_180614a) alapján. A bírálatot egy példányban kell elkészíteni, ezeken fel kell tüntetni a dolgozatra javasolt jegyet. A hallgató legkésőbb a záróvizsga előtt két nappal kérheti annak a bírálatnak a megtekintését a tanszékvezetőnél, amelyen a javasolt osztályzat fel van tüntetve.
 8. Az elkészített dolgozatokat a következő megfontolásokat figyelembe véve kell kinyomtatni és beköttetni. Először is az NTI könyvtára köteles egy keménykötésű bekötött példányt megőrizni. Tehát egy kemény kötésű példányt mindenképpen el kell készíttetnie a mérnökjelöltnek. A témavezető, konzulens is igényelhet kemény vagy puha kötésű példányokat, így javasolt tőlük megkérdezni, hogy szükségük van-e nyomtatott, bekötött dolgozat verzióra. A hallgatónak nyilván a későbbi álláskereséskor szüksége lehet saját példányokra. Végül a bírálathoz és a záróvizsgához szükség van legalább egy puha kötésű (hőkötővel vagy spirálozással elkészített) példányra. Összefoglalva, a dolgozatok leadásakor MINIMUM egy kemény kötésű és egy puha kötésű dolgozatot kell leadnia a mérnökjelöltnek az NTI könyvtárában.
 9. A dolgozat elektronikus leadása az NTI megbízottjánál történik e-mailben. A leadási határidőt a GPK adott félévre vonatkozó határidős feladatainak jegyzéke jelöli ki, ami hagyományosan a szorgalmi időszak utolsó tanítási napja.

A záróvizsga rendje:

 1. A záróvizsga két része (a dolgozat megvédése valamint a szóbeli vizsga) időben nem különül el.
 2. A dolgozatot 15 perces szabad előadásban kell a hallgatónak bemutatni, amelynek során ki kell térjen a célkitűzésekre, az alkalmazott módszerekre, az elért eredményekre és a gyakorlati hasznosítás, valamint a munka folytatásának lehetőségeire. A Záróvizsga Bizottság értékeli az előadásnak mind a tartalmi mind pedig a formai részét (logikus felépítés, előadói stílus, olvashatóság, érthetőség, előadás-technikai eszközök használata). Az előadást követően a jelöltnek válaszolni kell mind a bíráló(k), mind pedig a Bizottság által esetlegesen feltett kérdésekre, megjegyzésekre. A dolgozatra adott osztályzatot a Záróvizsga Bizottság állapítja meg és írja be a Hallgatói Információs Rendszerbe, valamint a leckekönyvbe, figyelembe véve a bíráló által javasolt osztályzatot, valamint a hallgatónak a dolgozat megvédése során mutatott teljesítményét.
 3. A Energetikai mérnöki BSc szak Atomenergetika specializáció hallgatóinak tételsora három részből áll. A hallgatók a záróvizsgán mindhárom részből húznak egy-egy tételt. A vizsgán a hallgató a húzott vizsgatételeket max. 15 perces felkészülési idő után tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kell kifejtse. Az AE Záróvizsga jelenleg érvényes tételsora: AE.Zv.tetelek.2018-2019.osz_190108a.
 4. A Energetikai mérnöki MSc szak Atomenergetika szakirány hallgatóinak tételsora három részből áll. A hallgatók a záróvizsgán mindhárom részből húznak egy-egy tételt. A vizsgán a hallgató a húzott vizsgatételeket max. 15 perces felkészülési idő után tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kell kifejtse. Az ME Záróvizsga jelenleg érvényes tételsora: ME2019.

Záróvizsga programok (példák záróvizsgára):

 1. 2018-2019. tanév:
  1. Őszi félév:
  2. Tavaszi félév: 2019. július 3-ai (helyszín BME R épület 317/1, NTI könyvtár) összevont energetikai mérnök BSc és MSc záróvizsga programja: AE.&.ME.Zv.program_190703_V02a_publi.