Építőmérnöki fizika

Előadó: Dr. Károlyi György, Dr.Kugler Sándor, Dr. László István
Neptun kód: BMETE11AX13
Képzés: Építőmérnök BSc
Kredit: 2
Kontaktórák száma: 2 előadás/hét
Számonkérés: félévközi jegy 2 zárhelyi dolgozat alapján

Letölthető anyagok:

Tárgyleírás
Követelmények a 2022. őszi félévre
Zárthelyik időpontja és helye a 2022. őszi félévben

Az első zárthelyin használható képletgyűjtemény

01 EA – Erők, erőterek, potenciál. (feltöltve: 2018. szeptember 5.)
02 EA – Hővezetés. (feltöltve: 2018. február 1.)

Mintazárthelyi