A nukleáris biztonsági követelmények építészeti és építőmérnöki vonatkozásai

Előadó: Dr. Károlyi György, Dr.Katona Tamás János
Neptun kód: BMEEOHSTPA2
Képzés: Nukleáris építmények mérnök szakirányú továbbképzési szak
Kredit: 3
Kontaktórák száma: 8 előadás/félév
Számonkérés: vizsgajegy

Letölthatő anyagok

Tárgyleírás

Előadás anyaga, 1. rész
Előadás anyaga, 2. rész

Vizsgaeredmények (régi)

A biztonsági osztályba sorolt rendszerek tervezése
Építmények és épületszerkezetek tervezése. Elrendezés.
Külső és belső veszélyek
A konténment és rendszerei. A konténment konstrukciós kialakítása és szerkezeti integritása.