Önéletrajz

Munkahely, beosztások

Nukleáris Technikai Intézet, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
2011-2012. Egyetemi docens
2012- Egyetemi tanár

Születési hely, idő

Budapest, 1968. december 29.

Végzettség, tudományos fokozat

1993. Építőmérnök MSc, Budapesti Műszaki Egyetem
1995. Fizikus MSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1999. PhD, Budapesti Műszaki Egyetem
2009. A Magyar Tudományos Akadémia doktora
2010. Habilitáció, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2019. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

Nyelvtudás

Angol, középfokú állami nyelvvizsga, 1987. (folyékony olvasás, írás, beszéd)
Spanyol, középfokú állami nyelvvizsga, 1998.

Díjak, elismerések

1987. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, Fizika 7. helyezés
1999-2002. Magyar Tudományos Akadémia, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2002-2004. Felsőoktatási Pályázatok Irodája, Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj BÖ 40/2002
2003. Magyar Tudományos Akadémia, Bolyai plakett
2004-2006. Magyar Tudományos Akadémia, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2007. Magyar Tudományos Akadémia, Bolyai János Ösztöndíj Kuratóriuma, Elismerő oklevél kiemelkedő kutatómunkáért
2011. Institution of Civil Engineers, Nagy-Britannia, Telford Premium Award kiemelkedő cikkért
2018. Magyar Tudományos Akadémia, Akadémiai Díj
2018. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, Dékáni dicséret
2021. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, Dékán elismerő oklevele

Korábbi munkahelyek, beosztások

Numerikus Mechanikai Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
1995-1997. Tudományos segédmunkatárs
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
1997-1998. Tanársegéd
1998-2004. Egyetemi adjunktus
2004-2011. Egyetemi docens
Természettudományi Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
2013-2021. Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Vendégkutató

1996. Fachgebiet Holzbau, Universitat GH Essen, Essen, Németország (5 és fél hónap)
1997. Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spanyolország (6 hét)
2001-2002. Program in Applied Mathematics, University of Arizona, Tucson, Arizona, USA (10 hónap)
2006-2008. Centre for Applied Dynamics Research, Department of Engineering, University of Aberdeen, Aberdeen, Skócia, Egyesült Királyság (2 év)
2013. Department of Physics and Astronomy, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA (3 hét)
2014. Department of Physics and Astronomy, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA (4 hét)

Ösztöndíjak

1997-1998. Soros Alapítvány, Belföldi Doktorandusz Ösztöndíj 230/578: Rúdláncok térbeli kaotikus egyensúlyi állapotának vizsgálata
1997. European Science Foundation, Transport Processes in the Atmosphere and the Oceans (TAO), exchange grant no. 97/16: Dynamical systems analysis of buoy dispersion measurements from different sites and at different scales
2001-2002. The Thomas Cholnoky Foundation, Dr. Imre Korányi Civil Engineering Scholarship
2006-2007. Medical Research Council of the United Kingdom, Discipline Hopping Award: The dynamics of in-stent restenosis processes

Oktatói gyakorlat

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Előadások: Dinamika (angol nyelven), Építőmérnöki fizika, Műszaki mechanika, Káoszelmélet, Nemlineáris dinamika
Gyakorlatok: Statika, Szilárdságtan (magyar és angol nyelven), Rugalmasságtan, Dinamika (magyar és angol nyelven), Tartók statikája (magyar és angol nyelven)

University of Aberdeen

Electricity and magnetism

Diákok

2004-2007. Kocsis Attila, PhD-t szerzett 2009-ben.
2008-2010. Bibó András, PhD-t szerzett 2013-ban.
2013-2016. Laczák Lili Eszter, PhD-t szerzett 2017-ben.
2019-2024. Layth Sayyid Salman Al-Rukaibawi, PhD-t szerzett 2024-ben.
2022- Jánosi Dániel.

Szakmai közeléti tevékenység

Tagság szervezetekben

1998. European Geophysical Society tagja
2002-2005. American Physical Society tagja
2005. Society for Industrial and Applied Mathematics tagja
2006. European Geosciences Union tagja
2014-2018. European Cooperation in Science and Technology, Action MP 1305 on Flowing matter, Management Committee tagja
2011-2021. Society for Industrial and Applied Mathematics külső tagja
1999-2001. Technikai szerkesztő, Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae
2000- Magyar Tudományos Akadémia, VI. Műszaki Tudományok Osztálya, köztestületi tag
2008- Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki Tudományok Osztálya, Szilárd Testek Mechanikája Tudományos Bizottság tagja, 2021-től elnöke
2021- Magyar Tudományos Akadémia, Tudományértékelési Elnöki Bizottság tagja
2021-2024. Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki Tudományok Osztálya, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki Tudományok Szakcsoport vezetőhelyettes
2013-2024. Magyar Tudományos Akadémia, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma tagja
2005-2006. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, Posztdoktori Bizottság tagja
2013-2014. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, Gépész-, építő-, építész-, közlekedésmérnöki zsűri tagja
2015-2016. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Gépész-, építő-, építész-, közlekedésmérnöki zsűri tagja
2016-2021. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Gépész-, építő-, építész-, közlekedésmérnöki zsűri elnöke
2022-2024. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Élettelen Természettudományok Kollégiuma tagja
2018. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Élettelen Természettudományok Kollégium, Posztdoktori Bizottság tagja
2017. Magyar Tudományos Akadémia Lendület Program, Matematikai és Természettudományi Zsűri tagja
2016-2019. MVM Paksi Atomerőmű ZRt, Szerkezeti Integritás Tudományos Tanácsadó Testület tagja
2023- MVM Paksi Atomerőmű ZRt, Építészeti Szakértői Testület tagja
2011- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Csonka Pál Doktori Iskola törzstagja
2013- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa tagja
2016- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács tagja
1997-2000. Jegyzetbizottság tagja, Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar

Bíráló

Folyóiratok: Structural Optimization, Periodica Polytechnica, Ecological Complexity, Journal of Sound and Vibration, Europhysics Letters, Tellus, Ecology, Nonlinear Processes in Geophysics, Philosophical Transactions of the Royal Society A, Physica D, Physical Review Letters, Physical Review E, International Journal of Non-linear Mechanics, European Physical Journal – Special Topics, Chaos, Építés- Építészettudomány, Mathematical Problems in Engineering, New Journal of Physics, Engineering and Computational Mechanics, Mathematics and Computers in Simulation, Journal of Physics A, An International Journal of Mechanics Based Design of Structures and Machines, Physics of Fluids, Proceedings of the Royal Society A, PLOS One, Complexity, ASME Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, Journal of Physics: Complexity, Physica Scripta, Construction and Building Materials.
2003- OTKA bíráló
2020- Lendület pályázatok
2007. Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), bíráló
Disszertációk: Magyar Tudományos Akadémia (MTA doktora), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (PhD), Eötvös Loránd Tudományegyetem (PhD)

Konferenciaszervezés

1994. Rendező, Dynamics Days ’94, Budapest, Magyarország
1998. Rendező, Conference on Numerical Methods and Computational Mechanics ’98, Miskolc, Magyarország
2000. Rendező, Conference on Symmetry and Stability in Nonlinear Mechanics with Interdisciplinary Applications, Budapest, Magyarország
2007. Rendező, Nonlinear Dynamics and Chaos: Advances and Perspectives, a conference on the occasion of Prof. Celso Grebogi’s 60th birthday, Aberdeen, Skócia, Egyesült Királyság
2013. Rendező, Alkalmazott Matematikai Nap 2013, Budapest, Magyarország
2014. Rendező, Alkalmazott Matematikai Nap 2014, Budapest, Magyarország
2015. Rendező, Alkalmazott Matematikai Nap 2015, Budapest, Magyarország
2016. Rendező, Alkalmazott Matematikai Nap 2016, Budapest, Magyarország
2017. Rendező, Alkalmazott Matematikai Nap 2017, Budapest, Magyarország
2017. Rendező, 9th European Nonlinear Dynamics Conference, Budapest, Magyarország
2018. Rendező, Alkalmazott Matematikai Nap 2018, Budapest, Magyarország
2019. Rendező, Alkalmazott Matematikai Nap 2019, Budapest, Magyarország
2022. Rendező, Alkalmazott Matematikai Napok 2022, Applied Mathematics Without Borders, Budapest, Magyarország
2023. Rendező, Alkalmazott Matematikai Nap 2023, Budapest, Magyarország