Magfizika

Általános információk

 • A tárgykövetelmény (2019-től)
 • Vizsgatételek (2020-től):magfiz_vizsga_2020
 • Ajánlott irodalom:
  • Györgyi Géza: Elméleti magfizika, Műszaki Könyvkiadó, 1961
  • Landau, Lifsic: Elméleti Fizika III: Kvantummechanika
  • Blatt, Weisskopf: Theoretical Nuclear Physics
 • Letölthető anyagok:
 • Tematika:
  • 1. előadás: Az atommag mérete, kötési energiája, Folyadékcseppmodell, a Fermi-gázmodell alapjai
  • 2. előadás: Fermi-gázmodell, sűrűség telítettségének leírása Majoranna-erővel
  • 3. előadás: Magspin, mágneses dipolmomentum (Schmidt-modell), elektromos kvadrupolmomentum, mágikus számok
  • 4. előadás: Független részecske héjmodell, Woods-Saxon potenciál, Spin-pálya kölcsönhatás, problémák, kollektív modell
  • 5. előadás: Kollektív modell (Rainwater), a magtörzs dinamikája (rotáció, vibráció)
  • 6. előadás: (03.23, ONLINE képzés) deuteron tulajdonságai, a magerő Yukawa-elmélete, előadás diák: Yukawa