Kísérleti Magfizika

Általános információk

 • A tárgykövetelmény (2019-től)
 • Ajánlott irodalom:
  • Dr. Sükösd Csaba: Kísérleti magfizika, 2013
  • Kenneth S. Krane: Introductory Nuclear Physics, John Wiley & Sons, 1988
 • Gyakorlati csoportok (Neptuntól eltérő beosztás!):
 • Gyakorló feladatok tartalmazó Példatár
 • Tematika:
  • 1. előadás: bevezetés, az atommag alaptulajdonságai: méret (Rutherford-kísérlet, Thomson-modell), sűrűség (Hofstädter-kísérlet), töltés, összetétel
  • 2. előadás: magtömeg, tömegdefektus, kötési energia, cseppmodell, Weiszäcker-féle félempírikus kötési energia formula
  • 3. előadás: atommagok stabilitása, radioaktív bomlások jellemzése, megmaradó mennyiségek, vándorlás az N-Z térképen
  • 4. előadás: bomlások statisztikai jellemzése, bomlási egyenlet, exponenciális bomlási törvény, aktivitás, felezési idő
  • 5. előadás: bomlási sorok, egyensúlyi állapotok, radioaktív kormeghatározás
  • 6. előadás: Sugárzás anyag kölcsönhatása 1: töltött részek és anyag kölcsönhatása, foton anyag kölcsönhatás, Compton-szórás
  • 7. előadás:betegség miatt elmaradt
  • 8. előadás: Sugárzás anyag kölcsönhatása 2: foton anyag kölcsönhatás: fotoeffektus, párkeltés, lineáris gyengítési tényező, exp. nyalábgyengülés; Magreakciók 1: jelölésrendszer, megmaradó mennyiségek, reakcióenergia, küszöbenergia
  • 9. előadás: Impulzus-megmaradás a magreakciókban, kinematikai leírás (Labor és TKP rendszer), hatáskeresztmetszetek bevezetés. reakciósebesség, reakciósűrűség, exponenciális gyengülési törvény
  • 10. előadás: Differenciális hatáskeresztmetszetek, reakciómechanizmusok (direkt magreakciók)
  • 11. előadás: Reakciómechanizmusok (közbenső mag képződésével járó folyamatok), maghasadás, letölthető PDF anyag: reak_mechanizmus, maghasadás
  • 12. előadás: Nukleáris detektorok: nyomdetektorok, gáztöltésű , szcintillációs és félvezető detektorok, gamma-spektroszkópia alapjai, letölthető PDF anyag:Detektorok1, Detektorok2
  • 13. előadás: Neutrínó detektálás (Reines-Cowan és Davis kísérletek), a láncreakció alapjai
  • 14. előadás: Kitekintés a nagyenergiás magfizika világába, a kvark-gluon plazma kísérleti vizsgálata

Házi feladatok

  • 1. Csomag Házi Feladat (Beadási határidő: 2019.11.19): kismagfiz_HF01
  • 2. Csomag Házi Feladat (Beadási határidő: 2019.12.06): kismagfiz_HF02

Zárthelyi információk

 • 1. zárthelyi
  • tematika:1-8. előadásig (a Magreakciókig bezárólag az előadások anyaga)
  • időpont és helyszín: 2019.11.15 péntek 14:15-15:00, T601/2
 • 2. zárthelyi
  • tematika: 9.-14. előadás
  • időpont és helyszín: 2019.12.17 kedd 9:15-10:00, T601/2
  • megtekintés: 2019.12.18. szerda: 12:00-12:30,R215
 • Gyakorlati zárthelyi
  • időpont és helyszín: 2019.12.06 péntek 14:15-15:00, T601/2
  • megtekintés: 2019.12.12. csütörtök 17:00-17:30, R215-ös terem

FÉLÉVES Összesített eredmények (+ gyak pót-PÓTZH):kismagfiz_felev_2019

 • Akiknek nem sikerült a gyakorlati pótzh, igény szerint díjköteles pótlást biztosítunk: 2020.01.02. csütörtökön 10:15-11:00

 


Pótzárthelyi információk

 • Gyakorlati zh pótlása: 2019.12.18 szerda 10:15-11:00, R214
 • Elméleti zh-k pótlása szóban történik, tervezett időpontok (bármelyik zh pótolható a megadott időpontokban):
  • 2019. december 20. péntek: 9:00-12:00, R438
  • 2020. január 3. péntek: 9:00-12:00, R215