Szakmai gyakorlat

Utoljára frissítve: 2022.09.07., 16:35-kor Dr. Kiss Attila által

Kiemelten fontos, hogy:

a szakmai gyakorlat során az Atomenergetika specializáció hallgatóinak az atomenergetika

témaköréhez, esetleg általánosabban a nukleáris technikához (ebbe beletartozik

pl. a fúziós energiatermelés is) kapcsolódó feladatot kell elvégezniük,

és arról beszámolót, igazolást benyújtaniuk!

Mely szakon kerül előadásra a Szakmai gyakorlat tárgy:

A Szakmai gyakorlat (BMETE80AE19) tárgy a 2012-es tantárgyreform során létrejött Energetikai mérnök BSc (AE) szak Atomenergetika specializáció kritérium tantárgya. Míg a Szakmai gyakorlat (BMETE80BE16) tárgy a 2017-es tantárgyreform során létrejött Energetikai mérnök BSc (AE) szak Atomenergetika specializáció kritérium tantárgya.

Mely szakon kerül előadásra a Szakmai gyakorlat ME tárgy:

A Szakmai gyakorlat ME (BMETE80ME15) tárgy az Energetikai mérnök MSc (ME) szak Atomenergetika specializáció kritérium tantárgya azoknak a hallgatóknak, akik a 2013/2014. tanév II. félévben vagy később ám a 2019/2020. tanév I. féléve előtt kezdték el a képzésüket.

Mely szakon kerül előadásra a Szakmai gyakorlat M tárgy:

A Szakmai gyakorlat M (BMETE80NESG) tárgy az Energetikai mérnök MSc (ME) szak Atomenergetika specializáció kritérium tantárgya azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/2020. tanév I. félévben vagy későbbi félévben kezdték el a képzésüket.

Mind a három szakmai gyakorlat tárgyra érvényes általános információk:

 • A szakmai gyakorlat során az AE és ME Atomenergetika specializáció hallgatóinak az atomenergetika témaköréhez, esetleg általánosabban a nukleáris technikához (ebbe beletartozik pl. a fúziós energeiatermelés is) kapcsolódó feladatot kell elvégezniük, és arról beszámolót, igazolást benyújtaniuk!
 • Az online módon terjesztett félév elei tömör tájékoztató a Szakmai gyakorlat (BMETE80AE19 és BMETE80BE16), a Szakmai gyakorlat ME (BMETE80ME15) és a Szakmai gyakorlat M (BMETE80NESG) tárgyak teljesítőinek: AE.&.ME.Sz.gy.taj.2022-2023.osz_220907a.pdf (érvényes a 2021-2022 tavaszi félévre is);
 • A Szakmai gyakorlat, a Szakmai gyakorlat ME és Szakmai gyakorlat M az energetikai mérnök BSc és MSc képzés kritérium tárgy követelménye, így teljesítésük kötelező. Az AE és ME képzések Atomenergetika specializációin mindkettőt külön-külön kötelező elvégezni, vagyis az AE képzésben végzett 6 hetes szakmai gyakorlat nem fogadtatható el az ME képzés 4 hetes szakmai gyakorlataként. Viszont egy megfelelő időtartamú, megfelelő szakmai tartamú, nem feltétlen nyáron elvégzett szakmai munka vagy gyakorlat is elfogadható a munkaköri leírás, szerződés vagy az alább részletezett beszámoló alapján – amennyiben az független a korábbi AE képzésben teljesített Szakmai gyakorlatban elfogadott munkavégzéstől – a fenti három tárgy valamelyikének teljesítéseként. Erről egyedileg dönt az NTI.
 • A Szakmai gyakorlat, Szakmai gyakorlat ME és Szakmai gyakorlat M, mint az AE és ME képzés Atomenergetika specializáció kritérium követelménye a NEPTUN rendszerben egy 0 kredites aláírásos tárgyként a gyakorlat teljesítése utáni őszi félévben vagy későbbi félévben felveendő. Az aláírás feltétele az alább részletezett elektronikus beszámoló határidőre történő beadása és elfogadása. A tárgyfelelős a beszámoló alapján adja meg az aláírást.
 • A hallgatóknak önállóan kell fogadó céget keresniük a nyári szakmai gyakorlatukhoz (a szakirányfelelős döntése alapján), amihez iránymutatást Professzor Dr. Aszódi Attila specializációfelelőstől és Dr. Czifrus Szabolcs tárgyfelelőstől kaphatnak a hallgatók. A szakmai gyakorlat adminisztrációjával kapcsolatban e-mailben érdeklődhetnek.
 • Az AE képzésen 6 hetes a szakmai gyakorlat míg az ME képzésen 4 hetes. A gyakorlatot lehetőleg a GPK által ajánlott időszakban kell letölteni, amit a GPK mindenkori kari időbeosztása határoz meg.
 • Budapesti gyakorlati hely esetén a hallgató egyénileg igényelhet kollégiumi elhelyezést az egyetemi kollégiumokba.
 • A szakmai gyakorlatra való jelentkezés ennek az adatlapnak (Szakmai.gyakorlat.jelentkezesi.lap_NTI_190910a)  a kitöltésével és e-mailben (ide: e-mail) történő beküldésével válik érvényessé. Beküldési határidő: a tárgyfelvétel félévében a 2. oktatási hét utolsó napja. Tehát, ha ősszel veszi fel a hallgató a tárgyat, akkor az őszi-, ha tavasszal, akkor a tavaszi félév 2. oktatási hetének utolsó munkanapja (~péntek éjfél).
 • Az elmúlt években a hallgatók az MTA EK-ban, az OAH-ban, a BME NTI-ben, a NUBIKI-ben, a Paksi Atomerőműben és a Paks II Zrt-nél végeztek nyári gyakorlatokat.

A beszámolóról és az igazolásról:

 • A nyári gyakorlatról minden hallgatónak be kell küldenie egy legalább 10, legfeljebb 20 oldalas beszámolót az adott félév harmadik hónapjának végéig (ősszel november 30-ig, tavasszal április 30-ig) elektronikus (PDF!) formában az intézet részére (ide: e-mail), amely tartalmazza:
  • a gyakornok nevét, NEPTUN kódját;
  • a gyakorlat helyszínének rövid bemutatását;
  • a gyakorlat során a gyakornokkal foglalkozó személy(ek) nevét és elérhetőségét (e-mail cím és telefonszám);
  • a gyakorlat alatt elvégzett feladatok ismertetését;
  • a gyakorlaton szerzett tapasztalatok rövid összefoglalását;
  • a dokumentum végén szerepeljen a beszámoló beadásának dátuma és a gyakornok hallgató neve (aláírása nem szükséges);
  • a gyakornokot fogadó intézmény igazolásának szkennelt változatát (ajánlott igazolás formátum letölthető innen: Szak.gyak.igazolas.formalap_190927a, de a fogadó intézmény saját formátumú igazolását is elfogadjuk) a gyakorlat teljesítéséről.
  • Az aláírás a beszámoló alapján adható meg az őszi félév szorgalmi időszakának végén. Az utolsó oktatási hétig kérjük ne keressék az NTI kollégáit ebben az ügyben!
  • A beszámolók beérkezéséről e-mailben rövid visszaigazolás formájában tájékoztatjuk a hallgatóságot, de a beszámoló tartalmára vonatkozó visszajelzést csak hiánypótlás esetén küldünk.